Επικοινωνείστε μαζί μας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας
Διευθυντής: Μοχιανάκης Κώστας
Τηλέφωνο: 2813409175
e-mail: costis-m@heraklion.gr