"Ζωντανή φύση"  Jason DeCaires Taylor. 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, 2008
«144 (000) Στάλες» Αλέξανδρου Pfaff, 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
"Σπονδή", Yann Guignabert. 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
"Άροτρο", Ben Meyer, 3ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
Chiara Valentini, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
Sarah Esser, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
Giancarlo Lepore, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
"Σπονδή" του Μανώλη Χαρκούτση, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής
Χρήστος Τσουμπλέκας, 2ο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής